Asmens medicininė knygelė

0,87 

Asmens medicininė knygelė F Nr. 048/a

Susisiekti dėl prekės

Aprašymas

Reglamentuoja

Asmenų, dirbančių darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (kenksmingų veiksnių poveikis ir (ar) pavojingas darbas), privalomo sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas (Žin., 2010, Nr. 4-163)