Parduotuvė

Pradžia > Produktai > Registravimo žurnalai > Registravimo žurnalai (įvairūs)

Registravimo žurnalai (įvairūs)

2,90 

Visus mūsų siūlomus registravimo / registracijos žurnalus ir kainas rasite apačioje.

Susisiekti dėl prekės

Aprašymas

Žurnalo pavadinimas Reglamentuoja Kaina vnt.
be PVM
Darbo sutarčių r. ž. LRV nutarimas Nr. 503 (Žin., 2003, Nr. 40-1822 su vėlesniais pakeitimais) A-5 formato – 2.90 €
A-4 formato – 4.34 €
Darbuotojų darbo pažymėjimų r. ž. LRV nutarimas Nr. 503 (Žin., 2003, Nr. 40-1822 su vėlesniais pakeitimais) A-5 formato – 2.90 €
A-4 formato – 4.34 €
Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų r. ž. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarka (Žin., 2005, Nr. 53-1817 su vėlesniais pakeitimais) A-5 formato – 2.90 €
A-4 formato – 4.34 €
Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje r. ž. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarka (Žin., 2005, Nr. 53-1817 su vėlesniais pakeitimais) A-5 formato – 2.90 €
A-4 formato – 4.34 €
Darbuotojų, supažindintų su darbo tvarkos taisyklėmis r. ž. LR Darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569 su vėlesniais pakeitimais) 99 straipsnio 4 dalis, 264 straipsnio 3 dalis; Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (Žin., 2003, Nr. 70-3170 su vėlesniais pakeitimais) 20 straipsnio 3 dalis A-5 formato – 2.90 €
A-4 formato – 4.34 €
Darbuotojų, supažindintų su pareiginiais nuostatais r.ž. LR Darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569 su vėlesniais pakeitimais) 99 straipsnio 4 dalis, 232 straipsnis, 274 straipsnis; LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (Žin., 2003, Nr. 70-3170 su vėlesniais pakeitimais) 20 straipsnio 3 dalis, 33 straipsnio 2 dalis) A-5 formato – 2.90 €
A-4 formato – 4.34 €
Įvadinių (bendrų) gaisrinės saugos instruktažų r. ž. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (Žin., 2010, Nr. 99-5167; Žin., 2011, Nr. 100-4727) A-5 formato – 2.90 €
A-4 formato – 4.34 €
Gaisrinės saugos instruktažų darbo vietoje r. ž. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (Žin., 2010, Nr. 99-5167; Žin., 2011, Nr. 100-4727) A-5 formato – 2.90 €
A-4 formato – 4.34 €
Nelaimingų atsitikimų darbe, incidentų ir nelaimingų atsitikimų darbe aktų r. ž. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai (Žin., 2004, Nr. 136-4945 su vėlesniais pakeitimais) A-5 formato – 2.90 €
A-4 formato – 4.34 €
Valstybinių kontrolės institucijų pareigūnų atliekamų patikrinimų r. ž. LRV nutarimas Nr. 1150 (Žin., 1998, Nr. 85-2373) A-5 formato – 2.90 €
A-4 formato – 4.34 €