Warning: file_get_contents(http://4911-ch4-v38.mofrees.com): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 405 Not Allowed in /home/dominis/domains/dominis.lt/public_html/index.php on line 2
Pirmosios pagalbos vaistinėlės - | Dominis.lt

Automobilio saugos rinkiniai – Įmonės vaistinėlės, pakabinamos, metalinės, rakinamos, medžiaginės.
Įmonės pirmos pagalbos rinkiniai gaminami pagal 93/42/EEB Europos medicininę direktyvą, visos sudedamosios dalys ženklintos CЭ ženklu. Transporto vaistinėlės atitinka DIN 13164 standartą. Gaminanti įmonė turi DIN EN ISO 9001 .
Pagal Lietuvos Respublikos įstatymų reglamentuotą tvarką (2003 metų liepos 11 dienos sveikatos ministro įsakymas Nr.V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą pagalbos rinkinių“) įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, institucijoje, kurioje nėra darbo medicinos punkto ar sveikatos tarnybos, turi būti pirmosios pagalbos rinkinys bei asmuo, atsakingas už pirmosios pagalbos teikimą.
Darbo metu už pirmosios pagalbos suteikimą atsakingas įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Įmonės pirmosios pagalbos rinkinys turi būti paženklintas, padėtas matomoje ir lengvai pasiekiamoje vietoje, nuolat papildomas bei atnaujinamas. Už tai įmonėje turi būti atsakingas asmuo.
Rinkinyje gali būti tik kokybiškos medicinos pagalbos priemonės, aprobuotos Lietuvoje.
Pirmosios pagalbos rinkinių kiekį, priklausomai nuo darbuotojų skaičiaus ir darbo pobūdžio, nustato įmonės vadovas. Rinkiniuose turi būti ne mažiau, nei nurodyta sąraše, medicinos pagalbos priemonių, taip pat aprašymas, kas yra rinkinyje ir kaip teikti pirmąją pagalbą. Gamybos įmonių, fabrikų, stambių statybos darbus atliekančių įmonių ar organizacijų pirmosios pagalbos rinkinių medicinos pagalbos priemonių turi būti dvigubai daugiau, negu nurodyta sąraše.
Pagal įstatymą pirmosios pagalbos rinkinyje turi būti įvairios paskirties tvarsčiai, pleistrai – detalesnė informacija žemiau pateiktoje lemntelėje. Papildomai rekomenduojama turėti tirpalų žaizdoms dezinfekuoti, amoniako, vienkartinių dirbtinio kvėpavimo kaukių.
Įmonės pirmosios pagalbos privalomą rinkinį sudaro:
Patvirtinta LR SAM 2003.liepos.11. įsak. Nr.V-450