Privatumo politika

Asmens duomenų apsauga pagal GDPR reikalavimus

Pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir valstybių narių nacionalinių duomenų apsaugos teisės aktų bei kitų duomenų apsaugos taisyklių apibrėžimą atsakingas asmuo yra:

UAB „Dominis“
Telefono nr.: +370 5 2199938
Adresas: Mechanikų g.101-2,
Pašto kodas: LT-02201
Miestas: Vilnius
El.paštas: info@dominis.lt

Asmens duomenų tvarkymo aprėptis

Apskritai renkame ir naudojame asmeninius vartotojų duomenis tokia aprėptimi, kuri galėtų užtikrinti tinkamas svetainės funkcijas, turinio bei paslaugų kokybę. Tai atliekame reguliariai ir tik gavę mūsų klientų sutikimą leisti rinkti ir naudoti asmeninius duomenis. Išimtis galioja tais atvejais, jei nėra galimybės pareikalauti išankstinio sutikimo arba jei duomenų tvarkymas numatytas pagal įstatymą.

Asmens duomenys bus renkami tik tuo atveju, jei užsisakydami patys sutiksite teikti apie jus informaciją. Kitais atvejais svetainė be jūsų sutikimo jūsų duomenimis naudosis tik siekdama vykdyti ir tvarkyti jūsų užsakymą. Kai visi užsakymo formalumai bus atlikti ir užsakovas sumokės visą sutartą kainą, jūsų duomenimis bus draudžiama naudotis, jie bus ištrinti tik pasibaigus mokestinės ir komercinės informacijos saugojimo laikotarpiui, nebent jūs patys pareikšite norą leisti mums toliau naudotis tais duomenimis.

Asmens duomenų perdavimas

Jūsų duomenys bus perduoti ir ekspedicinei įmonei, jei to reikalaujama pristatant užsakovui prekę. Siekdami užtikrinti sklandų apmokėjimą jūsų mokėjimo duomenis perduosim bankui, per kurį bus vykdomas atsiskaitymas, arba mokėjimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią nurodysite pildydami užsakymą.

Atsiskaitymas per paslaugų teikėją PayPal

Jei atsiskaitoma per PayPal, kreditine kortele per PayPal, tiesioginiu debetu per PayPal arba, jei siūloma mokėti iš asmeninės sąskaitos per PayPal, jūsų mokėjimo duomenis perduodami PayPal (Europe) S.? r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 „Royal Boulevard“, L-2449, Liuksemburgas (toliau – PayPal). PayPal pasilieka sau mokestį už galimybę naudotis kreditine kortele per PayPal, tiesioginiu debetu per PayPal arba jei atsiskaitoma iš asmeninės sąskaitos per PayPal – už kliento kreditingumo patikrinimą. Patikrinusi klientą dėl galimo nemokumo PayPal sprendžia, ar jam leisti naudotis atitinkamu atsiskaitymo būdu. Kredito ataskaitoje gali būti nurodyta galima rizika (skaičiuojant balais). Kadangi tikėtinos rizikos įvertinimas atsispindi kreditingumo reitinguose, jis turi būti grindžiamas pasaulyje pripažintu matematinės statistikos mokslu. Vertinant kreditingumą balais nurodomas ir kliento adresas. Vertinant kreditingumą balais nurodomas ir kliento adresas. Papildomą informaciją dėl duomenų apsaugos, tarp jų ir dėl duomenų, kuriais naudojasi kredito paslaugas teikiančios agentūros, rasite susipažinęs su PayPal privatumo politika.

Teisinis asmens duomenų tvarkymo reglamentavimas

Duomenų subjektui sutikus leisti tvarkyti jo asmens duomenis, įsigalioja EU Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) 6 straipsnio 1 dalis.

Tvarkant asmens duomenis, kurie reikalingi pasirašant sutartį su duomenų subjektu, vadovaujamasi GDPR 6 straipsnio 1 dalies 3 punktu. Tai galioja ir duomenims, kurių reikia dar iki sutarties pasirašymo. Kadangi asmens duomenų apdorojimas atliekamas pagal įstatymo numatytą tvarką , mūsų įmonė vadovaujasi GDPR 6 straipsnio 1 dalimi.

Siekiant apsaugoti vartotojo ar fizinio asmens gyvybiškai svarbius interesus asmens duomenų tvarkymą reglamentuoja GDPR 6 straipsnio 1 dalis.

Jei duomenys reikalingi ginant teisėtus mūsų bendrovės ar trečiosios šalies interesus ir jei jų tvarkymas nepažeidžia duomenų subjekto interesų, pagrindinių teisių ir laisvių bei kitų asmenų interesų, vadovaujamasi GDPR 6 straipsnio 1 dalimi.

Duomenų ištrynimas ir jų saugojimo trukmė

Vartotojo duomenys ištrinami ar pašalinami nelikus reikalo juos saugoti. Kita vertus, EU ar nacionalinių valstybių įstatymų leidėjas, vadovaudamasis EU direktyvomis, įstatymais ar kitais norminiais aktais, kurie taikytini duomenų valdytojams, pasilieka teisę išsaugoti tuos duomenis. Duomenys ištrinami ar pašalinami taip pat pasibaigus standartiniam jų saugojimo laikui arba nelikus reikalo saugoti duomenis turint tikslą sudaryti ateityje sutartį ar vykdyti sutartinius įsipareigojimus.

Duomenų tvarkymo aprašas ir apimtis

Kaskart atidarius mūsų svetainę sistema automatiškai renka duomenis ir informaciją iš jūsų kompiuterio operacinės sistemos.

Renkami šie duomenys:

1. informacija apie jūsų naudojamos naršyklės tipą ir versiją;
2. vartotojo operacinė sistema;
3. vartotojo internetinių paslaugų teikėjas;
4. vartotojo IP adresas;
5. prisijungimo data ir valanda;
6. tinklaraščiai, per kuriuos prie mūsų sistemos prisijungia vartotojas;
7. per mūsų svetainę vartotojui pasiekiami tinklaraščiai.

Žurnalų failai disponuoja IP adresais ir kitų asmenų duomenimis, kurie vartotojui gali būti taip pat prieinami. Tarkim, pasinaudojus nuoroda į tinklaraštį, kuris įgalina vartotojui interneto prieigą, arba nuoroda į tinklaraštį, iš kurio vartotojas patenka į kitą svetainę, galima matyti kitų asmeninius duomenis.

Duomenys saugomi ir mūsų žurnalo failuose. Šių duomenų saugojimas neturi jokios įtakos vartotojo IP adresui ar kitiems duomenims, kuriais leidžiama naudotis. Minėti duomenys kartu su kitais vartotojo asmens duomenimis nėra saugomi.

Duomenų tvarkymo teisinis reglamentavimas

Laikinojo duomenų ir žurnalų aplankų saugojimo tvarka reglamentuojama GDPR 6 straipsnio 1 dalyje.

Kokiu tikslu apdorojami duomenys?

Būtina išsaugoti sistemoje IP adresą laikinam naudojimui, kad vartotojas iš savo kompiuterio galėtų pasiekti svetainę. Šiuo tikslu vartotojo IP adresas turi būti saugomas visą sesijos laiką.

Žurnalo aplankai išsaugomi failuose siekiant pagerinti svetainės funkcijas ir užtikrinti mūsų informacinių technologijų saugumą. Duomenys rinkodaros tikslais nerenkami.

Tad mūsų siekiamybė tvarkyti turimus duomenis vadovaujantis GDPR 6 straipsnio 1 dalimi.

Saugojimo trukmė

Duomenys bus ištrinti, jei juos rinkti bus netikslinga. Svetainės darbą užtikrinantys duomenys saugomi per visą sesijos trukmę.

Žurnalo aplankuose duomenys saugomi ilgiausiai iki septynių dienų. Galima juos ir ilgiau saugoti. Tokiu atveju vartotojo IP adresai bus ištrinti arba įslaptinti ir jis nebeturės jokios galimybės prisijungti prie savo paskyros.

Sutikimo atšaukimas ir duomenų šalinimo priemonės

Būtina kaupti svetainėje duomenis ir išsaugoti juos žurnalo aplankuose, kad būtų užtikrintas optimalus darbas internetinėje erdvėje. Tad vartotojų pretenzijos šiuo atveju būtų visai nepagrįstos.

Duomenų apdorojimo aprašas ir aprėptys (paieškos įpročių analizė)

Mes naudojame svetainėje slapukus, kurie mums praverčia analizuojant vartotojo paieškos įpročius. Tam tikslui gali būti kaupiami šie duomenys:

1. paieškos frazės;
2. puslapių peržiūros dažnis;
3. naudojimasis svetainės funkcijomis.

Sukaupti vartotojų duomenys bus įslaptinti techninėmis priemonėmis ir vartotojui prieiga prie šių duomenų bus nepasiekiama. Duomenys nebus saugomi kartu su kitų vartotojų duomenimis.

Duomenų apdorojimo aprašas ir aprėptys (pirkinių krepšelis)

Kai kurie slapukai išlieka jūsų kompiuteryje, tad jums kaskart apsilankius svetainė jus atpažįsta (nuolatiniai slapukai). Mes neleidžiame partneriams per mūsų svetainės slapukus rinkti, apdoroti ar naudoti asmens duomenis. Kai kurios naršyklės įgalina naudotis standartiniais slapukais. Jūs galite saugumo nustatymuose leisti ar drausti tiek laikinųjų, tiek nuolatinių slapukų naudojimą. Išjungus slapukus tam tikros svetainės funkcijos kartais gali būti nepalaikomos, kai kurių svetainių puslapiai gali netinkamai veikti. Naudotis mūsų pirkinių krepšeliu galima tik įjungus laikinuosius slapukus! Mūsų slapukuose išsaugoti duomenys nebus susieti su jūsų asmeniniais duomenimis (vardu, adresu ir kt.). Be jūsų aiškaus sutikimo jie nebus susieti su jūsų asmeniniais duomenimis (vardu, adresu ir kt.).

Mes naudojame Google Analytics paslaugomis

Mūsų svetainėje naudojama Google Analytics, internetinės analizės, įskaitant ir Google, paslauga, naudoja specialius slapukus. Tai tekstiniai aplankai, saugomi jūsų kompiuteryje, skirti analizuoti jų panaudojimą svetainėje. Pavyzdžiui, įrašoma informacija apie operacinę sistemą, naršyklę, svetainę, kuria anksčiau naudojotės (persiuntimo URL), jūsų IP adresas ir apsilankymo mūsų svetainėje data ir laikas. Šio tekstinio aplanko sukurta informacija apie naudojimąsi mūsų svetaine perduodama saugoti Google serveriui JAV. Ši informacija pravers Google vertinant jūsų naudojimąsi mūsų svetaine, renkant svetainių veiklos ataskaitas, skirtas svetainių operatoriams, ir teikiant kitas paslaugas, susijusias su svetainės veikla ir internetinės erdvės naudojimu. Jei tokią veiklą numato įstatymas arba jei trečiosios šalys šiuos duomenis tvarko Google vardu, Google irgi perduos šią informaciją trečiosioms šalims. Toks duomenų naudojimas bus anoniminis arba vartotojas prisistatys netikru vardu. Toks duomenų naudojimas bus anoniminis arba vartotojas prisistatys netikru vardu. Norėdami gauti daugiau informacijos, eikite į Google. Spauskite čia.

Teisinis duomenų tvarkymo reglamentavimas

Asmens duomenų tvarkymas naudojantis slapukų aplankais reglamentuojamas GDPR 6 straipsnio 1 dalyje.

Kokio tikslo siekiama tvarkant duomenis?

Analizuodami slapukų aplanko duomenis stengiamės pagerinti mūsų svetainės kokybę ir turinį. Išnagrinėję rezultatus matom, kaip naudojamasi mūsų svetaine, tad galime nuolat optimizuoti jos funkcijas.

Šia prasme mūsų siekiamybė tvarkyti asmens duomenis pagal GDPR 6 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

Saugojimo trukmė, sutikimo atšaukimas ir galimybė pašalinti duomenis

Vartotojo kompiuteryje įrašomi slapukai automatiškai atsiduria mūsų svetainėje. Tad jūs, kaip vartotojas, turite teisę kontroliuoti naudojimąsi slapukais. Pakeitę interneto naršyklės nustatymus galite juos išjungti arba apriboti jų perdavimą. Išsaugotus slapukus bet kada galima pašalinti. Tai atliekama automatiškai. Jei jūsų svetainėje slapukai išjungti, greičiausiai jūs negalėsite naudotis visomis svetainės funkcijomis.

Laikinosios atminties slapukų ( Flash-Cookies) neįmanoma reguliuoti naršyklės nustatymų programoje, tai galima padaryti pakeitus tų slapukų nustatymus.

Naujienlaiškis Duomenų tvarkymo aprašas ir aprėptys

Mūsų svetainėje jūs galite užsiprenumeruoti nemokamą naujienlaiškį. Registruojant užsakymą pateikti duomenys bus perduoti mums.

Tuo tikslu mes kaupsime tokius duomenis:

1. Vartotojo kompiuterio IP adresas
2. Registracijos data ir laikas

Registruojantis jūsų bus paprašyta laikantis konfidencialumo politikos leisti tvarkyti jūsų duomenis.

Duomenys, susiję su naujienlaiškio prenumerata, naudojami tik naujienlaiškio išsiuntimo tikslams.

Savo naujienlaiškių siuntimui naudojame siuntimo paslaugos tiekėją „MailChimp“. „MailChimp“ – tai „The Rocket Science Group, LLC“, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, Džordžija 30318 („Rocket“) paslauga. „Rocket“ naudojamas taip vadinamasis „Saugaus uosto susitarimas“ („Safe Harbor Abkommen“) – duomenų apsaugos susitarimas tarp Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos valstijų.

Registracijos metu išsaugoti duomenys perduodami „Rocket“ ir išsaugomi „Rocket“. Registracijos metu įvesti duomenys kitoms trečiosioms šalims nebus perduoti. Siekiant patvirtinti jūsų registraciją, po registracijos „MailChimp“ atsiųs jums el. laišką. Be to, „MailChimp“ siūlo įvairias analizės galimybes, kaip išsiųsti naujienlaiškiai atidaromi ir naudojami, pvz., kiek naudotojų el. laiškas buvo išsiųstas, ar naujienlaiškis buvo atmestas ir ar gavę el. laišką naudotojai išsiregistravo iš sąrašo. Tačiau šios analizės yra susijusios tik su grupe ir mes jų nenaudojame individualiam vertinimui. Be to, „MailChimp“ naudoja „Google, Inc.“ analizės priemonę „Google Analytics“ ir gali ją įtraukti į naujienlaiškį. Daugiau informacijos apie „Google Analytics“ rasite šiame pareiškime apie privatumo apsaugą „Duomenų rinkimas naudojant „Google-Analytics”.

Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą „MailChimp“ rasite ties http://mailchimp.com/legal/privacy/.

Duomenų tvarkymo teisinis reglamentavimas

Teisinė duomenų apdorojimo tvarka užsiregistravus naujienlaiškiui gavus vartotojo sutikimą reglamentuojama GDPR 6 straipsnio 1 dalies a punkte.

Kokiu tikslu apdorojami asmens duomenys?

Elektroninio pašto adresas būtinas tam, kad naujienlaiškis galėtų pasiekti vartotoją.

Kiti asmeniniai duomenys, vartotojo nurodyti registruojantis, pravers siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui svetainės teikiamomis paslaugomis arba vartotojo elektroninio pašto adresu.

Saugojimo trukmė

Duomenys bus ištrinti, jei juos rinkti bus netikslinga. Vartotojo elektroninio pašto adresas bus išsaugotas per visą naujienlaiškio prenumeratos laikotarpį.

Sutikimo atšaukimas ir duomenų šalinimo galimybė

Vartotojas bet kada gali atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos.

Tereikia svetainėje ties naujienlaiškiu paspausti atitinkamą mygtuką.

Registracija Duomenų tvarkymo aprašas ir aprėptys

Mes siūlome vartotojams galimybę registruotis mūsų svetainėje pateikiant asmeninius duomenis. Duomenys užšifruotame įvesties šablone įrašomi ir perduodami tik interneto paslaugų teikėjui. Registruojantis būtina nurodyti šiuos duomenis:

1. el. paštą;
2. slaptažodį;
3. kreipinį, vardą, pavardę.

Be šių duomenų, registruojantis bus įrašyti ir kiti duomenys:

1. vartotojo IP adresas;
2. registracijos data ir laikas.

Registruojant duomenis reikia gauti vartotojo leidimą juos tvarkyti.

Prisijungimas naudojantis visuotinės prieigos technologijomis (Facebook, Google)

Mes siūlome galimybę naudotis mūsų svetainės paslaugomis naudojantis visuotinės prieigos technologijomis. Tokiu atveju papildomai užsiregistruoti bus neįmanoma. Registruodamiesi svetainėje būsite nukreipti į atitinkamą vienkartinio prisijungimo technologijos paslaugų teikėjo puslapį, jame įrašysite asmeninius prisijungimo duomenis. Tokiu būdu ir mūsų tarnybai bus prieinami ten pateikti jūsų profilio duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, vartotojo ID ir lytis.

Šią informaciją mums automatiškai perduos atitinkamas paslaugų teikėjas. Šią informaciją mums automatiškai perduos atitinkamas paslaugų teikėjas. Išvardyti duomenys mums pravers nustatant jūsų tapatybę.

Prisijungimas per Facebook

Papildomos informacijos apie Facebook prisijungimo nustatymus ir konfidencialumo reikalavimus rasite Facebook Inc. Duomenų apsaugos ir Naudojimosi sąlygų aprašuose.

Prisijungimas per Google

Papildomos informacijos apie prisijungimą per Google nustatymus ir konfidencialumo reikalavimus rasite Duomenų apsaugos ir Naudojimosi sąlygų aprašuose.

Teisinis duomenų apdorojimo reglamentavimas

Teisinė duomenų apdorojimo tvarka gavus vartotojo sutikimą reglamentuojama GDPR 6 straipsnio 1 dalies a punkte.

Jei registracijos metu duomenys pateikiami siekiant vykdyti vartotojo užsakymą arba kitus ikisutartinius įsipareigojimus, vadovaujamasi GDPR 6 straipsnio 1 dalies punktu b.

Kokiu tikslu apdorojami duomenys?

Vartotojas registruodamasis privalo pateikti asmens duomenis, jei jie susiję su užsakymo vykdymu arba su ikisutartiniais įsispareigojimais.

Šie duomenys praverčia užsisakant prekes iš elektroninės parduotuvės.

Saugojimo trukmė

Duomenys bus ištrinti, jei juos rinkti bus netikslinga.

Pavyzdžiui, jei sudarydami sutartį ar vykdydami kokius nors ikisutartinius įsipareigojimus buvote užsiregistravęs svetainėje, bet vėliau šie duomenys jums tapo nebereikalingi. Išsaugoti sutarties partnerio asmens duomenis kartais būna svarbu net ir pasibaigus sutarties galiojimo laikotarpiui, kai tenka vykdyti sutartinius ar teisinių institucijų įpareigojimus

Sutikimo atšaukimas ir duomenų pašalinimo galimybė

Vartotojas turi teisę bet kada išsiregistruoti. Galite kada panorėję atkurti savo duomenis susisiekę per elektroninį ar paprastą paštą.

UAB „Dominis“
Telefono nr.: +370 5 2199938
Adresas: Mechanikų g.101-2,
Pašto kodas: LT-02201
Miestas: Vilnius
El.paštas: info@dominis.lt

Jei duomenys reikalingi sutarčiai sudaryti arba vykdant iki sutartinius įsipareigojimus, ištrinti juos anksčiau galima tik tuo atveju, jei tai nesikerta su sutartiniais ar teisiniais įsipareigojimais.

Kontaktų puslapis ir elektroninio pašto kontaktai Duomenų tvarkymo aprašas ir aprėptys

Mūsų svetainėje yra kontaktų puslapis, kuriame vartotojas gali prisijungti prie mūsų elektroninio pašto. Jei vartotojas pasinaudoja šia galimybe, jo įvestus duomenis sistema užšifruos, įrašys ir šią informaciją perduos mums. Tai:

1. užsakymo numeris;
2. telefono numeris;
3. vardas ir pavardė;

Siunčiant pranešimą įrašomi ir šie duomenys:

1. vartotojo IP adresas;
2. registracijos data ir laikas.

Jūsų duomenis apdorosime tik gavę jūsų sutikimą ir leidę jums susipažinti su mūsų svetainės duomenų apsaugos reikalavimais.

Galite su mumis susisiekti ir svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu. Tokiu atveju bus įrašomi kartu su elektroniniu laišku persiųsti asmeniniai vartotojo duomenys.

Ši informacija tik naudojama bendravimo turiniui apdoroti.

Teisinis duomenų apdorojimo reglamentavimas

Teisinė duomenų apdorojimo tvarka gavus vartotojo sutikimą reglamentuojama GDPR 6 straipsnio 1 dalies a punkte.

Duomenų, kuriuos vartotojas pateikia siųsdamas pranešimą elektroninio pašto adresu, apdorojimo tvarka reglamentuojama GDPR 6 straipsnio 1 dalies f punkte. Jei elektroninio pašto adresu susisiekiama dėl sutarties sudarymo, tada duomenų tvarkymui papildomai galioja GDPR 6 straipsnio 1dalies b punktas.

Kokiu tikslu apdorojami duomenys?

Apdoroti užšifruoti asmeniniai duomenys mus domina tik tiek, kiek jų reikia kontaktams išsaugoti. Jei su mūsų svetaine susisiekiama elektroninio pašto adresu, vartotojo pateikti duomenys irgi sulauks mūsų dėmesio.

Kiti asmeniniai duomenys, kuriuos pateikė vartotojas siųsdamas pranešimą, pravers siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui nurodytais kontaktais ir užtikrinant mūsų svetainės IT sistemų saugumą.

Saugojimo trukmė

Duomenys bus ištrinti, jei juos rinkti bus netikslinga. Kontaktų puslapyje pateikti asmeniniai prisijungimo duomenys bei siunčiant pranešimą elektroninio pašto adresu bus ištrinti tik baigus bendrauti su vartotoju. Bendravimas laikomas baigtu paaiškėjus, kad vartotojui rūpimas klausimas jau išspręstas.

Bendravimo metu papildomai įrašyti asmeniniai duomenys bus ištrinti vėliausiai po septynių dienų.

Sutikimo atšaukimas ir duomenų pašalinimo galimybė

Vartotojas gali bet kada atšaukti sutikimą leisti mums naudotis asmeniniais duomenimis. Jei vartotojas su mumis bendrauja per elektroninį paštą, jis gali kada panorėjęs uždrausti įrašinėti jo asmeninius duomenis. Bet tokiu atveju bendravimas svetainėje jam taps neįmanomas.

Teliks susisiekti elektroniniu arba paprastu paštu:

UAB „Dominis“
Telefono nr.: +370 5 2199938
Adresas: Mechanikų g.101-2,
Pašto kodas: LT-02201
Miestas: Vilnius
El.paštas: info@dominis.lt

Visi asmeniniai duomenys, įrašyti svetainėje per bendravimo seansą, tokiu atveju bus ištrinti.

Aktyvieji pranešimai per Firebase Google

Mes siūlome savo svetainėje nemokamą aktyviųjų pranešimų paslaugą. Paspaudus mygtuką „Leisti“, galima šią paslaugą užsisakyti. Socialinės medijos:

1. „Google+“

Mūsų svetainės naudojasi „Google +1″ funkcijomis. Paslaugų teikėjas yra „Google Inc. 1600“ Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, JAV.

Informacijos rinkimas ir dalijimasis: spustelėję mygtuką „Google +1“

galite paskelbti informaciją visame pasaulyje. Naudodamiesi mygtuku „Google + 1“ turėsit galimybę bendrinti asmeninį turinį su „Google“ ir kitais mūsų partneriais. „Google“ saugo tiek „+1“ turinio informaciją, tiek informaciją apie puslapį, kurį peržiūrėjote spustelėję „+1“. Jūsų „+1“ kartu su Jūsų profilio vardu ir nuotrauka galės būti kaip nuoroda naudojantis „Google“ paslaugomis, pavyzdžiui, paieškos puslapiu arba jūsų „Google“ profiliu ar kitomis interneto svetainėmis bei skelbimais. „Google” įrašo informaciją apie jūsų aktyvumą lankantis „Google + 1“ siekdamas pagerinti teikiamas paslaugas jums ir kitiems vartotojams. Kad galėtumėte naudotis mygtuku „Google +1“, reikia turėti viešą visiems matomą „Google“ profilį ir kokį nors pasirinktą vartotojo vardą. Šis vardas bus rodomas naudojantis visomis „Google“ paslaugomis. Kai kuriais atvejais jį galima pakeisti kitu vardu, kuriuo esat bendrinę turinį per savo „Google“ paskyrą. Jūsų profilis bus rodomas lankytojams, kurie žino jūsų elektroninio pašto adresą arba turi kitos informacijos apie jūsų tapatybę.

Surinktos informacijos naudojimas: be jau minėtų tikslų, jūsų surinkta informacija bus naudojama laikantis „Google“ nustatytų duomenų apsaugos reikalavimų. „Google“ gali skelbti statistinius duomenis apie „+ 1“ lankytojų aktyvumą, arba juos perduoti vartotojams ir partneriams, kaip antai kompiuterinių žaidimų leidėjams, reklamos kūrėjams ar subendrintoms svetainėms.

2. „Facebook“

Mūsų puslapiuose yra socialinio tinklo „Facebook“, „Facebook“ paslaugų teikėjo papildiniai, Inc., 1 Hacker Way, Menlo parkas, Kalifornija, 94025, JAV. „Facebook“ papildiniai mūsų svetainėje paženklinti Facebook“ logotipu arba „Like“ („Patinka“) mygtuku. Susipažinti su „Facebook“ papildiniais galite čia developers.facebook.com/docs/plugins / developers.facebook.com/docs/plugins.

Kai lankysitės mūsų puslapiuose, papildinys automatiškai sujungs jūsų naršyklę su „Facebook“ serveriu. „Facebook“ bus perduota informacija apie jūsų apsilankymą mūsų svetainėje ir jūsų IP adresą. Jei prisijungę prie „Facebook“ paskyros paspausite „Facebook“ „Like“ mygtuką, galėsit bendrinti mūsų svetainės turinį su savo „Facebook“ profiliu. Tokiu atveju „Facebook“ svetainėje galėsite jungtis prie mūsų puslapių naudodamiesi savo paskyra. Atkreipiame jūsų dėmesį, kad mūsų svetainė nerenka informacijos apie duomenų, persiunčiamų iš „Facebook“, turinį bei jų panaudojimą. Daugiau informacijos apie „Facebook“ privatumo politiką galite rasti https://lt-lt.facebook.com/privacy/explanation. Jei nenorite, kad „Facebook“ lankytųsi mūsų svetainėje, atjunkite „Facebook“ vartotojo paskyrą.

3. „Twitter“

Į mūsų puslapius įtrauktos „Twitter“ paslaugų funkcijos. Šias funkcijas

teikia „Twitter Inc.“, 1355 Market Street, Suite 900, San Franciskas, CA.

94103, JAV. Naudojantis „Twitter“ ir „Re-Tweet“ funkcija jūs galėsite lankytis tose svetainėse, kurios susietos su jūsų „Twitter“ paskyra ir kuri žinoma kitiems lankytojams. Šie duomenys taip pat bus perduodami „Twitter“. Atkreipiame jūsų dėmesį, kad mūsų svetainė nerenka informacijos apie duomenų, perduodamų per „Twitter“, turinį bei jų panaudojimą. Daugiau informacijos galite rasti „Twitter“ privatumo politikoje twitter.com/privacy.

Privatumo nuostatas galite pakeisti savo „Twitter“ paskyroje twitter.com/account/settings.

4. „Instagram“

Mūsų svetainėje įjungtos „Instagram“ funkcijos. Paslaugų teikėjas „Instagram Inc.“, 1601 Willow Road, Menlo parkas, CA, 94025, JAV. Prisijungę per savo „Instagram“ paskyrą galite bendrinti mūsų puslapių turinį paspaudę „Instagram“ mygtuką. Tada galėsit „Instagram“ svetainėje jungtis prie mūsų puslapių naudodamiesi savo paskyra. Atkreipiame jūsų dėmesį, kad mūsų svetainė nerenka informacijos apie duomenų, perduodamų per „Instagram“, turinį bei jų naudojimą.

Daugiau informacijos apie „Instagram“ privatumo politiką rasite https://help.instagram.com/519522125107875.

5. „Pinterest“

Mūsų svetainėje yra socialinio tinklo „Pinterest“ papildinių. Šių paslaugų teikėjas yra Pinterest Inc. 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, JAV („Pinterest“). Jei apsilankysit puslapyje su tokiais papildiniais, jūsų naršyklė bus automatiškai sujungta su „Pinterest“ serveriu ir perduos jūsų protokolo duomenis „Pinterest“ serveriui JAV. Tai gali būti jūsų IP adresas, jūsų aplankytų svetainių su įdiegtais papildiniais adresai, duomenys apie jūsų naršyklės tipą ir nustatymus, paieškos datą ir laiką, jūsų naudojimosi „Pinterest“ ir slapukais būdus.

Daugiau informacijos, kokiu tikslu, kokia aprėptimi „Pinterest“ naudoja ir tvarko jūsų duomenis, taip pat kokios jūsų teises ir galimybės užtikrinant jūsų privatumą, rasite https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

Duomenų subjektų teisės

Šiame sąraše išvardytos visos duomenų subjektų teisės, kurias garantuoja GDPR. Kitų teisių, kurios nėra aktualios duomenų subjektams, čia nėra reikalo minėti. Šia prasme tą sąrašą galima sutrumpinti.

Jei pats tvarkote savo asmeninius duomenis, vadinasi, pagal GDPR apibrėžimą esate duomenų subjektas ir turit teisę kreiptis į duomenų valdytoją.

Teisė į informaciją

Turite teisę kreiptis į duomenų valdytoją, kad šis patvirtintų, ar mes tikrai apdorojame jūsų asmeninius duomenis.

Jei minėti duomenys dar neapdoroti, galit pareikalauti iš duomenų valdytojo tokios informacijos:

1. kokiu tikslu bus apdorojami asmeniniai duomenys;
2. kokie konkrečiai asmeniniai duomenys bus apdorojami;
3. kokiam ar kokių asmenų kategorijoms buvo ar bus atskleisti jūsų asmeniniai duomenys;
4. kuriam laikotarpiui numatyta saugoti jūsų asmeninius duomenis arba, jei to neįmanoma nustatyti, kokiais kriterijais vadovaujamasi nustatant saugojimo trukmę;
5. ar jūs turit teisę patikslinti ar ištrinti su jumis susijusius duomenis, taip pat suvaržyti jūsų duomenų valdytojo veiksmus arba išvis uždrausti jam tuos veiksmus;
6. ar turit teisę kreiptis su skundu į priežiūros tarnybą?
7. gauti visą turimą informaciją apie nežinomus duomenis, kurių nekaupė duomenų subjektas;
8. sudaryti galimybę duomenų subjektui automatiškai spręsti kilusią problemą, įskaitant ir GDPR automatiškai vykdomą asmens duomenų profiliavimą pagal GDPR 22 str. 1 ir 4 dalies reikalavimus, ir – bent išvardytais atvejais – konkrečiai informuoti jį apie panašių veiksmų argumentus , taip pat, kokių pasekmių toks apdorojimas galėtų turėti duomenų subjekto asmens duomenims.

Jūs turite teisę reikalauti informacijos, ar jūsų asmeniniai duomenys neperduodami trečiosioms šalims ar kokiai nors tarptautinei organizacijai. Priešingu atveju galite pareikalauti duomenų subjektui taikytinų garantijų, numatytų GDPR 46 str.

Teisė ištaisyti klaidas

Turite teisę kreiptis į duomenų valdytoją, kuris apdorojo jūsų asmeninius duomenis, dėl klaidų ištaisymo arba patikslinimo, jei tie duomenys klaidingi arba netikslūs. Duomenų valdytojas privalo tučtuojau juos ištaisyti.

Teisė suvaržyti apdorojimo aprėptis

Jūs galite suvaržyti savo asmeninių duomenų apdorojimo apimtis, jei:

1. Jums nepriimtinas laikotarpis, per kurį duomenų valdytojas spėtų patikrinti informaciją, susijusią su jūsų asmeniniais duomenimis;
2. jei apdorojimas atliktas neteisėtai, bet jūs nesutinkat ištrinti savo duomenų ir reikalaujate apriboti prieigą prie jūsų duomenų;
3. jei duomenų valdytojas nemato reikalo toliau apdoroti jūsų asmeninių duomenų, bet jie jums pravers prireikus įrodinėti ar apginti teisėtus reikalavimus arba
4. jei jūs pateikėt pretenzijų, kurios numatytos GDPR 21 str. 1dalyje, bet nesate tikras, ar duomenų valdytojo pateikti pagrįsti teisėti motyvai nepažeidžia jūsų interesų.

Jei jūsų asmeninių duomenų apdorojimas vis dėlto apribojamas, minėti duomenys, žinoma, jei jie išsaugoti, gali būti apdorojami tik jums sutikus arba įsikišus teisinėms institucijoms, arba jei siekiama apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens teises arba atsižvelgus į EU ar sąjungos narės svarbų viešąjį interesą.

Jei jūsų asmeninių duomenų apdorojimas dėl aukščiau išvardytų priežasčių buvo apribotas, duomenų valdytojas privalo jums apie tai pranešti dar prieš tokių apribojimų įsigaliojimą.

Teisė ištrinti duomenis Įpareigojimas ištrinti duomenis

Galite pareikalauti, kad duomenų valdytojas tučtuojau ištrintų susijusius su jumis duomenis, ir pastarasis asmuo įpareigojamas tučtuojau juos pašalinti, jei:

1. jei nebėra reikalo saugoti ar kitaip apdoroti su jumis susijusių duomenų;
2. jei jūs atšaukiat sutikimą vadovaudamasis GDPR 6 str. 1 dalies punktu a arba 9 str. 2 dalies punktu a dėl duomenų apdorojimo ir jei kito teisėto pagrindo duomenims apdoroti nėra;
3. jei vadovaudamasis GDPR 21 str. 1 reiškiate pretenzijas dėl duomenų apdorojimo ir jei kito svarbaus teisėto pagrindo jiems apdoroti nėra arba jei reiškiat pretenzijas dėl apdorojimo vadovaudamasis GDPR 21 str. 2 dalimi dėl duomenų apdorojimo;
4. jei su jūsų asmeniu susiję duomenys buvo neteisėtai apdoroti;
5. jei su jūsų asmeniu susiję duomenys buvo ištrinti vykdant Europos Sąjungos ar valstybių narių teisinius įsipareigojimus, privalomus ir duomenų valdytojui;
6. jei su jūsų asmeniu susijusiais duomenimis naudojasi informacinės agentūros, kurių teisėta veikla numatyta pagal GDPR8 str. 1 dalį.

Informacija tretiesiems asmenims

Jei duomenų valdytojas paviešino su jūsų asmeniu susijusius duomenis, kuriuos vadovaujantis GDPR 17 str. 1 dalimi įpareigojamas pašalinti, privalo imtis atitinkamų veiksmų atsižvelgdamas į turimas technologines, taip pat ir techninio pobūdžio, priemones ir su tuo susijusias išlaidas, kad galėtų informuoti kitus duomenų valdytojus, apdorojančius jūsų duomenis, apie jūsų, kaip suinteresuoto asmens, reikalavimą iš visų nuorodų arba kopijų ar sinchronizuotų programų ištrinti su jūsų asmeniu susijusius duomenis.

Išimtys

Neturite teisės ištrinti duomenų, apdorotinų pagal nustatytus reikalavimus:

1. jei būtina užtikrinti saviraiškos laisvę ir teisę į informaciją;
2. jei būtina vykdyti teisinius įsipareigojimus, numatytus pagal EU ar valstybių narių teisę, kurie privalomi ir duomenų valdytojui, arba jei jis įpareigojamas atlikti užduotį viešojo intereso labui arba vykdant viešosios valdžios funkcijas, pavestas duomenų valdytojui;
3. jei tai neprieštarauja viešajam interesui visuomenės sveikatos srityje vadovaujantis GDPR 9 str. 2 pastr. punktu h ir 9 str. 3 pastraipa;
4. jei tai susiję su viešuoju interesu kaupti duomenis archyvuose arba moksliniais ar istoriniais tyrinėjimais ar statistikos tikslais, kaip numatyta GDPR 89 str. 1 dalyje, jei turima galvoje teisė, apie kurią kalbama punkte (3), kad laikantis šių sąlygų neįmanoma pasiekti konkrečių tikslų arba jos gali tapti rimta kliūtimi jiems pasiekti arba
5. jei duomenų subjektui jie bus reikalingi siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

Teisė būti informuotam

Jei duomenų subjektas turi teisę taisyti, trinti arba apriboti duomenų valdytojo veiksmus apdorojant asmeninius duomenis, pastarasis privalo pareikalauti iš visų asmenų, kuriems buvo paviešinti su jūsų asmeniu susiję duomenys, juos pataisyti arba ištrinti arba kitaip suvaržyti duomenų apdorojimą, net jei tai būtų neįmanoma ar susijęs su neproporcingomis išlaidomis.

Turite teisę pareikalauti iš duomenų valdytojo informacijos apie tuos asmenis.

Teisė perkelti duomenis

Jūs turit teisę su jūsų asmeniu susijusius asmens duomenis, kuriuos buvot pateikęs duomenų valdytojui, gauti susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Be to, turit teisę perduoti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o duomenų valdytojas, kuriam buvot pateikęs savo asmens duomenis, neturi teisės sudaryti tam kliūčių, jei:

1. duomenų tvarkymas yra grindžiamas jums sutikus pagal GDPR 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba 9 straipsnio 2 dalies a punktą arba sutartimi pagal 6 straipsnio 1 dalies b punktą; ir
2. duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

Naudodamasis teise perkelti savo duomenis duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad vienas duomenų valdytojas jūsų asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam, jei tai techniškai įmanoma. Tai nepažeidžia kitų asmenų laisvių ir teisių.

Teisė perduoti savo duomenis negali būti realizuojama tvarkant asmens duomenis, jei duomenų valdytojas įpareigotas atlikti užduotį viešojo intereso labui arba vykdyti viešosios valdžios funkcijas, pavestas duomenų valdytojui.

Teisė nesutikti

Susiklosčius ypatingai situacijai jūs bet kada turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi kaip numatyta GDPR 6 str. 1 dalies e arba f punktuose; tas pats pasakytina ir apie šiomis nuostatomis grindžiamą profiliavimą.

Duomenų valdytojas nebetvarko su jūsų asmeniu susijusių duomenų, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkytini dėl neatidėliotinų svarbių priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba duomenis tvarkyti būtina siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

Jei asmens dokumentai tvarkomi siekiant rinkodaros tikslų, jūs, kaip duomenų subjektas, bet kada turit teisę nesutikti, kad jūsų asmeniniai duomenys būtų tvarkomi tokiais tikslais; tas pats pasakytina ir apie profiliavimą, jei tai tiesiogiai susiję su rinkodara.

Jei jūs prieštaraujate, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi rinkodaros tikslais, minėti duomenys daugiau šiais tikslais nebus tvarkomi.

Jei jūs naudojatės informacinės visuomenės paslaugomis turite teisę – nepaisydami Direktyvos 2002/58/EG – pasinaudoti galimybe neleisti taikyti jūsų atžvilgiu automatizuotų priemonių, kurioms taikomos techninės specifikacijos.

Teisė atšaukti sutikimą saugoti duomenis

Turite teisę be kada atšaukti sutikimą saugoti jūsų duomenis. Toks veiksmas nesukels neigiamų teisinių padarinių iki tol tvarkytiems jūsų asmens duomenims.

Automatizuotas sprendimų priėmimas įskaitant ir profiliavimą

Priimdamas vieną ar kitą sprendimą turit teisę nesutikti, jei jis pagrįstas vien automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant ir profiliavimą, ir dėl to jums kyla teisinių kolizijų arba toks būdas pažeidžia kitus jūsų interesus. Teisės rinktis kitą sprendimo būdą neturit, jei:

1. reikia sudaryti arba vykdyti sutartį tarp duomenų objekto ir duomenų valdytojo;
2. jei tokia teise naudojasi EU arba valstybės narės savo šalyse ir jei duomenų valdytojas imasi atitinkamų priemonių duomenų subjekto teisėms ir laisvėms bei teisėtiems interesams apsaugoti arba
3. jei tam pritaria pats duomenų subjektas

Šiaip ar taip, tokie sprendimai neturėtų būti grindžiami specialių kategorijų asmens duomenimis, kaip tai numatyta GDPR 9 str. 1 dalyje, jei šiuo atveju negalioja 9 str. 2 dalies a arba g punktai ir jei imamasi atitinkamų priemonių siekiant apsaugoti jūsų teises bei laisves ir teisėtus interesus.

Pirmuoju ir trečiuoju atveju duomenų valdytojas imasi atitinkamų priemonių jūsų teisėms ir laisvėms bei teisėtiems interesams apsaugoti ir kad jums būtų užtikrinta teisė reikalauti iš duomenų valdytojo žmogiško įsikišimo, teisė pareikšti savo nuomonę ir užginčyti sprendimą.

Teisė apskųsti veiksmus priežiūros institucijai

Neužkertant kelio imtis kitų administracinių arba teisminių priemonių turit teisę apskųsti netinkamus veiksmus priežiūros institucijai, konkrečios valstybės narės gyvenamojoje vietoje, darbe ar kitoje vietoje, kur, jūsų manymu, galbūt buvo pažeistos jūsų teisės nesilaikant GDPR reglamento dėl asmeninių duomenų tvarkymo

Gavusi skundą priežiūros institucija informuoja pareiškėją apie skundo nagrinėjimo eigą ir rezultatus ir apie galimybę jam kreiptis į teismą pagal GDPR 78 straipsnį.