Varžų matavimas

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 141 „Dėl norminio dokumento „Elektros įrenginių bandymo normos ir apimtys“ patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 54-1930) buvo patvirtintos normos ir apimtys taikomos elektrinėms, elektros tinklams ir elektros energijos vartotojams nepriklausomai nuo jų pavaldumo ir valdomo turto nuosavybės formų, tačiau neprivalomos buitiniams elektros energijos vartotojams, eksploatuojant elektros įrenginius. Šios normos taikomos pradedant naudoti elektros įrenginius ir juos eksploatuojant.

Šių „Elektros įrenginių bandymo normų ir apimčių“ 26.1 punktas nustato, kad iki 1000V įtampos aparatų, antrinių grandžių ir instaliacijos izoliacijos varžos matavimųperiodiškumas ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus. Vartotojų įrenginių – stacionarių elektrinių viryklių, kranų, liftų, skalbyklų, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamųjų šviestuvų, suvirinimo transformatorių izoliacijos varža matuojama ne rečiau kaip 1 kartą per metus.

ĮŽEMINIMO ĮRENGINIŲ MATAVIMAI

Elektros įrenginių bandymo normų ir apimčių“ 28.4 punktas numato, kad vartotojų įžeminimo įrenginių matavimai turi būti atliekami: – iki 1000 V elektros įrenginių vieną kartą per tris metus; – aukštesnės kaip 1000 V iki 35 kV – vieną kartą per šešis metus; – liftų, skalbyklų, pirčių ir kranų įžeminimo taškai – vieną kartą per metus.

(įžeminimo įrenginys – įžemintuvo ir įžeminimo laidininkų visuma; įžemintuvas – grunte esančių elektrodų, jungiamųjų laidininkų ir išlyginamojo tinklo visuma;įžeminimo laidininkas– laidininkas, jungiantis žaibo ėmiklį su įžemintuvu)

Kad įgyvendinti visus priešgaisrinės saugos norminių teisės aktų reikalavimus juridinio asmens vadovas turi skirti pakankamai dėmesio šiai sričiai, turėti nemažai priešgaisrinės saugos žinių bei skirti daug brangaus laiko.

Nuo 2014 01 01 įsigaliojo Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašopakeitimas. Buvo panaikintas 21.9 punktas, kuris numatė, kad priešgaisrinio techninio patikrinimo metu tikrinama ar laiku matuojama kabelių ir laidų izoliacijos varža, yra ir kitų pakeitimų.

Norėdami padėti Jums – kviečiame pasinaudoti mūsų paslauga – objekto privalomų kabelių ir laidų izoliacijos varžų matavimai ir su mūsų specialistų pagalba tinkamai įgyvendinsite visus norminių teisės aktų reikalavimus.

IZOLIACIJOS IR ĮŽEMINIMO VARŽŲ MATAVIMAI

Vadovaujantis elektros įrenginių bandymų normomis ir apimtimis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 141., visiems energijos vartotojams nepriklausomai nuo jų pavaldumo ir valdomo turto nuosavybės formų, išskyrus buitinius elektros vartotojus, prieš pradedant naudoti elektros įrenginius ir juos eksploatuojant, privaloma atlikti nustatytu periodiškumu varžų matavimus.

UAB „Dominis“ atlieka šiuos varžų matavimus:

Įžeminimo įrenginiai:

  • grandinės nuo įžemintuvo (įnulinimo magistralės) iki įžeminamų (įnulinamų) elementų tikrinimas; grandinės fazė – nulis srovės (varžos) iki 1000V įrenginiuose TN tinklo sistemoje matavimas;

  • įžemintuvų varžos matavimas;


Varžų matavimų periodiškumas:

  • Varžų matavimo kaina priklauso nuo patalpų ploto ir matuojamų taškų kiekio

  • Minimali kaina 121 Eur

Susisiekite su mumis!