Profesinės rizikos vertinimas

Profesinės rizikos vertinimas – nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevencija. – traumos ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo tikimybė dėl kenksmingo ir/ar pavojingo darbo aplinkos veiksnių poveikio.

Profesinės rizikos vertinimo organizavimas įmonėje yra darbdavio pareiga.

Mes teikiame paslaugas vertinant profesinę riziką.

Profesinės rizikos vertinimo eiga:

PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI GRINDŽIANTYS PROFESINĖS RIZIKOS VERTINIMĄ:

1.Darbo kodeksas (patvirtintas 2002-06-04, įsakymu Nr. IX-926) 264 straipsnis. Saugaus darbo organizavimas ir vykdymas
2.Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (patvirtintas 2003-07-01, įsakymu Nr. IX-1672) 25 straipsnis. Darbdavio pareigos sudarant saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas
3.Profesinės rizikos vertinimo nuostatai(patvirtinti 2012-10-25, įsakymu Nr. A1-457/V-961)
4.Dėl Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. Gegužės 31 d. Įsakymo nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo (patvirtinti 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1072)

  • 182 EUR už vienos darbo vietos rizikos vertinimą.

Susisiekite su mumis!