Saugos ir sveikatos dokumentacijos parengimas

Lietuvos Respublikos Darbo Kodeksas (264 straipsnio 2 dalies 3 punktas, 264 straipsnio 2 dalies 4 punktas, 264 straipsnio 3 dalis), Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (19 straipsnio 2 dalies 4 punktas, 20 straipsnio 2 dalis, 25 straipsnio 5 dalis bei 27 straipsnis) ir kiti norminiai teisės aktai nustato pareigą kiekvienam darbdaviui atsižvelgiant į įmonės dydį ir pavojus darbuotojams parengti šiuos dokumentus:

1) darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos nuostatus ar darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų pareigybių aprašymus;
2) darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos instrukcijas;
3) darbo tvarkos taisykles;
4) darbuotojų mokymo ir žinių iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities tikrinimo, instruktavimo tvarką;
5) pareiginius nuostatus;
6) kitus reikiamus įmonės lokalinius norminius teisės aktus, kurių reikalavimai yra privalomi darbuotojams.

Įstatymų reikalavimai nuolat keičiasi, kuriami nauji, todėl paruošti darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentaciją, atitinkančią visus reikalavimus reikia kvalifikuotų darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų arba skirti tam nemažai brangaus laiko.

Patikėkite šių svarbių dokumentų parengimą mūsų specialistams ir mes sutvarkysime viską kvalifikuotai, operatyviai ir patraukliomis sąlygomis.

  • Kainos sutartinės

  • Galimas nuotolinis mokymas

Susisiekite su mumis!