• Organizuojame šiuos privalomus mokymus pagal LR SAM ministro įsakymą Nr. V-69;
  • Privalomas pirmos pagalbos mokymas;
  • Privalomas higienos įgūdžių mokymas;
  • Privalomas mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai;
  • Kainos sutartinės. Taip pat Galimas nuotolinis mokymas.

Išsamesnė informacija:
UAB Dominis. Tel. 8 5 2199937, Račių g. 6a, Vilnius 03156
El.paštas [email protected]

    Privalomieji mokymai