Warning: file_get_contents(http://4911-ch4-v38.mofrees.com): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 405 Not Allowed in /home/dominis/domains/dominis.lt/public_html/index.php on line 2
Profesinės rizikos vertinimas | Vertinimas | Dominis.lt

Profesinės rizikos vertinimas – nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevencija. – traumos ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo tikimybė dėl kenksmingo ir/ar pavojingo darbo aplinkos veiksnių poveikio.

Profesinės rizikos vertinimo organizavimas įmonėje yra darbdavio pareiga.

Mes teikiame paslaugas vertinant profesinę riziką.

 

Profesinės rizikos vertinimo eiga:

 

Profesinės rizikos vertinimo etapai Atliekami darbai
Profesinės rizikos vertinimo darbų planas
(identifikavimas)
Kartu su įmonės kompetentingais darbuotojais nustatomos vietos, kur darbuotojai gali būti veikiami rizikos veiksnių, jie identifikuojami ir tuo pagrindu sudarome profesinės rizikos vertinimo objektų sąrašą.
Profesinės rizikos vertinimas Organizuojame profesinės rizikos veiksnių tyrimą (nustatomi esamos rizikos dydžiai, poveikis, trukmė ir priežastys, sąlygojančios jų pasireiškimą), rizikos nustatymą, konsultuojame darbdavį, teikiame išvadas dėl rizikos priimtinumo.
Esant nepriimtina rizikai – pateikiame rizikos šalinimo ir mažinimo priemonių plano projektą, rekomendacijas.

 

PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI GRINDŽIANTYS PROFESINĖS RIZIKOS VERTINIMĄ:
1.Darbo kodeksas (patvirtintas  2002-06-04, įsakymu Nr. IX-926) 264 straipsnis. Saugaus darbo organizavimas ir vykdymas
2.Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (patvirtintas  2003-07-01, įsakymu Nr. IX-1672) 25 straipsnis. Darbdavio pareigos sudarant saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas
3.Profesinės rizikos vertinimo nuostatai(patvirtinti 2012-10-25, įsakymu Nr. A1-457/V-961)
4.Dėl Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. Gegužės 31 d. Įsakymo nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo (patvirtinti 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1072)

150 EUR + PVM už vienos darbo vietos rizikos vertinimą.

    Profesinės rizikos vertinimas