Warning: file_get_contents(http://4911-ch4-v38.mofrees.com): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 405 Not Allowed in /home/dominis/domains/dominis.lt/public_html/index.php on line 2
Varžų matavimas | Matavimai | Varžos | | Dominis.lt

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 141 „Dėl norminio dokumento „Elektros įrenginių bandymo normos ir apimtys“ patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 54-1930) buvo patvirtintos normos ir apimtys taikomos elektrinėms, elektros tinklams ir elektros energijos vartotojams nepriklausomai nuo jų pavaldumo ir valdomo turto nuosavybės formų, tačiau neprivalomos buitiniams elektros energijos vartotojams, eksploatuojant elektros įrenginius. Šios normos taikomos pradedant naudoti elektros įrenginius ir juos eksploatuojant.

Šių „Elektros įrenginių bandymo normų ir apimčių“ 26.1 punktas nustato, kad iki 1000V įtampos aparatų, antrinių grandžių ir instaliacijos izoliacijos varžos matavimųperiodiškumas ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus. Vartotojų įrenginių – stacionarių elektrinių viryklių, kranų, liftų, skalbyklų, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamųjų šviestuvų, suvirinimo transformatorių izoliacijos varža matuojama ne rečiau kaip 1 kartą per metus.

 

ĮŽEMINIMO ĮRENGINIŲ MATAVIMAI

Elektros įrenginių bandymo normų ir apimčių“ 28.4 punktas numato, kad vartotojų įžeminimo įrenginių matavimai turi būti atliekami: – iki 1000 V elektros įrenginių vieną kartą per tris metus; – aukštesnės kaip 1000 V iki 35 kV – vieną kartą per šešis metus; – liftų, skalbyklų, pirčių ir kranų įžeminimo taškai – vieną kartą per metus.

(įžeminimo įrenginys – įžemintuvo ir įžeminimo laidininkų visuma; įžemintuvas – grunte esančių elektrodų, jungiamųjų laidininkų ir išlyginamojo tinklo visuma;įžeminimo laidininkas– laidininkas, jungiantis žaibo ėmiklį su įžemintuvu)

Kad įgyvendinti visus priešgaisrinės saugos norminių teisės aktų reikalavimus juridinio asmens vadovas turi skirti pakankamai dėmesio šiai sričiai, turėti nemažai priešgaisrinės saugos žinių bei skirti daug brangaus laiko.

Nuo 2014 01 01 įsigaliojo „Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo“ pakeitimas. Buvo panaikintas 21.9 punktas, kuris numatė, kad priešgaisrinio techninio patikrinimo metu tikrinama ar laiku matuojama kabelių ir laidų izoliacijos varža, yra ir kitų pakeitimų.

Norėdami padėti Jums – kviečiame pasinaudoti mūsų paslauga – objekto privalomų kabelių ir laidų izoliacijos varžų matavimai ir su mūsų specialistų pagalba tinkamai įgyvendinsite visus norminių teisės aktų reikalavimus.

 

IZOLIACIJOS IR ĮŽEMINIMO VARŽŲ MATAVIMAI

Vadovaujantis elektros įrenginių bandymų normomis ir apimtimis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 141., visiems energijos vartotojams nepriklausomai nuo jų pavaldumo ir valdomo turto nuosavybės formų, išskyrus buitinius elektros vartotojus, prieš pradedant naudoti elektros įrenginius ir juos eksploatuojant, privaloma atlikti nustatytu periodiškumu varžų matavimus.

UAB „Dominis“ atlieka šiuos varžų matavimus:

Įžeminimo įrenginiai:

  • grandinės nuo įžemintuvo (įnulinimo magistralės) iki įžeminamų (įnulinamų) elementų tikrinimas; grandinės fazė – nulis srovės (varžos) iki 1000V įrenginiuose TN tinklo sistemoje matavimas;
  • įžemintuvų varžos matavimas;

Varžų matavimų periodiškumas:

Eil.Nr. Matavimas Patalpos ir įrenginiai Matavimų periodiškumas
1. Kabelių ir instaliacijos varžos matavimas Nepavojinga Ne rečiau kaip kartą per 6 metus
Stacionarės elektrinės viryklės, kranai, liftai, skalbyklės, pirtys, rankiniai instrumentai ir kilnojami šviestuvai, suvirinimo transformatoriai ir kt. Ne rečiau kaip kartą per metus
2. Grandinės nuo įžemintuvo (įnulinimo magistralės) iki įžeminamų (įnulinamų) elementų tikrinimas Iki 1000V elektros įrenginiai Ne rečiau kaip kartą per 3 metus
Pavojingos patalpos, kranai, liftai, skalbyklės, pirtys ir kt. Ne rečiau kaip kartą per metus
3. Grandinės fazė – nulis (srovės) varžos matavimas Visi Prijungus naujus vartotojus arba pasikeitus schemai

Dėl papildomos informacijos susisiekite su mumis.
Mob.tel.: +370 67928424
El.paštas: info@dominis.lt

Varžų  matavimo  kaina priklauso  nuo  patalpų ploto ir matuojamų taškų kiekio.

Minimali kaina 100 Eur + PVM

Varžų matavimas